Ống gen căng cáp Dự Ứng Lực

Ong Gen Tron 1 350x210 1
  1. Ống gen tròn: Dùng cho ngành công nghiệp xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng, kết cấu bê tông đúc sẵn…

Kích thước ống (Đường kính trong/ngoài ống) (mm) : 40/45, 45/50, 50/55, 55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80, 80/85, 85/90, 90/95, 95/100, 100/105, 105/110, 110/115, 115/120, 120/125, 125/130, 130/135.
Dung sai cho phép: 0.5÷1(mm)
Chiều dày thép mạ kẽm: 0.26÷0.4(mm)
Chiều dài mỗi đoạn ống thường là 6m, tuy nhiên chiều dài này có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng .
Ống nối được cung cấp đồng bộ.

Ong Gen Tron

2. Ống gen dẹt : Dùng chủ yếu trong ngành xây dựng dân dụng, kết cấu bê tông đúc sẵn ….

Kích thước ống thông dụng (ngoài ra tùy theo trường hợp cụ thể tùy theo số lượng cáp mà có kích thước thích hợp)
Kích thước trong lòng của ống (mm) 20×60 (dùng cho loại 3 cáp), 20×70 (dùng cho loại 4 cáp), 20×75 (dùng cho loại 5 cáp)
Chiều dày thép mạ kẽm. 0.26÷0.30mm

Chiều dài mỗi đoạn ống thường là 6m, tuy nhiên chiều dài này có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng .
Ống nối được cung cấp đồng bộ.

Ong Gen Det