Ống gen loại dẹt

Ong Gen Det 350x210 1
Kích Thước Ống Gen Dẹt Mạ Kẽm Ong Gen Det
Kích thước ống điển hình(mm)

20/60

20/65

20/70

20/75

20/80

20/85

20/90

Chiều dày tôn mạ kẽm (mm)

  0.26÷0.30

Dung sai kích thước ống (mm)

± 0.5÷1.0

Dung sai chiều dày tôn mạ kẽm (mm)

± 0.05

Độ bền kéo tối thiểu

    270 N/mm2

Chiều dài ống trung bình (mm)

6000