Ống gen loại tròn mạ kẽm

Ong Gen Tron 1 350x210 3

Ong Gen Tron 1 350x210 3

Kích Thước Ống Gen Tròn Mạ Kẽm 
Kích thước ống điển hình(mm)

40/45

50/55

60/65

70/75

80/85

90/95

100/105

45/50

55/60

65/70

75/80

85/90

95/100

105/110

Chiều dày tôn mạ kẽm (mm)

  0.26÷0.45

Dung sai kích thước ống (mm)

± 0.5÷1.0

Dung sai chiều dày tôn mạ kẽm (mm)

± 0.05

Độ bền kéo tối thiểu

    270 N/mm2

Chiều dài ống trung bình (mm)

6000