Category Archives: Sản phẩm

Ống gen căng cáp Dự Ứng Lực

Ong Gen Tron 1 350x210 1

Ống gen tròn: Dùng cho ngành công nghiệp xây dựng cầu đường, xây dựng dân dụng, kết cấu bê tông đúc sẵn… Kích thước ống (Đường kính trong/ngoài ống) (mm) : 40/45, 45/50, 50/55, 55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80, 80/85, 85/90, 90/95, 95/100, 100/105, 105/110, 110/115, 115/120, 120/125, 125/130, 130/135. Dung sai cho phép: 0.5÷1(mm) […]