Category Archives: Tài liêu tham khảo

QUY TRÌNH BIỆN PHÁP THI CÔNG SÀN CÁP DỰ ỨNG LỰC

Công tác chuẩn bị thi công sàn cáp dự ứng lực. Vật tư: Để đảm bảo chất lượng và tiến độ cung cấp vật tư, công tác cung ứng vật tư sẽ được tiến hành theo các bước tương ứng với từng giai đoạn của công trình, cụ thể như sau: Giai đoạn đấu thầu: Liên hệ với […]

Lịch sử ra đời – phát triển của công nghệ Bê tông ứng lực trước

Nguoi Phat Minh Cong Nghe Be Tong Du Ung Luc Truoc 1 1

Lịch sử ra đời công nghệ bê tông ứng lực trước Người sáng tạo ra công nghệ bê tông ứng lực trước là ông Eugene Freyssinet, một kỹ sư người Pháp. Năm 1928, Ông là người đã bắt đầu sử dụng các sợi thép cường độ cao để nén bê tông. Các thử nghiệm trước đó về […]